Overslaan en naar de inhoud gaan

Versie 1.1., geldig vanaf 26 mei 2018.

1. Waarover gaat het privacybeleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verwerken van u als natuurlijk persoon. Dit beleid is niet van toepassing bij de verwerking van anonieme gegevens of bedrijfsgegevens. 

2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

We zijn Puratos NV, gevestigd op Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden en regegistreerd in het register van legale ondernemingen onder het nummer BE0438.632.416, telefoonnummer +32 2 481 42 42, e-mail info@puratos.be.

Wij staan in voor de ‘controle’ van de verwerking van u persoonlijke gegevens.

3. Wat verwachten we van u?

We verwachten dat u enkel persoonlijke gegevens van uzelf communiceert naar ons. Als u ook persoonlijke gegevens over andere mensen aan ons communiceert moet u er zeker van zijn dat u in de bevoegdheid bent om dit te doen.

We verwachten dat de persoonlijke data die u naar ons communiceert correct is en dat u ons informeert indien deze gegevens zouden veranderen.

4. Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken hangt af van hoe u met ons in contact komt.

U surft op onze website

 • We verwerken informatie over het gebruik van onze website, om zo uw keuzes te kunnen onthouden en onze website te beheren en verbeteren. We verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie.

U contacteert ons (bv. door het invullen van een formulier op onze website, door ons een mail te sturen)

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en beheren (bv. een informatieaanvraag, inschrijven op onze nieuwsbrief, klacht). Dit proces is gebaseerd op uw toestemming.

U maakt een persoonlijke account aan op onze website

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens voor klantenbeheer, gebaseerd op de performantie van de overeenkomst waarvan u deel uitmaakt. Zonder deze persoonlijke gegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing van onze producten/diensten, gebaseerd op onze legitieme belangen. We vinden het belangrijk om u als onze klant op de hoogte te houden van onze producten/diensten. Deze verwerking kan bestaan uit het opmaken van een profiel. Het opmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dan dat deze verwerking kan leiden tot een verbeterde klantervaring en aanbiedingen op maat, wat een voordeel is voor u. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).

In ieder geval

 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor het beheer van compliance en geschillen (bv. preventie van onwettige activiteiten, preventie van misbruik van de middelen van de Puratosgroep, verweer tegen rechtsvorderingen).
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens anoniem maken en gegevens samenvoegen voor onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op onze legitieme belangen (bv. statistieken over verkoop, marktanalyse, ontwikkeling van producten/diensten). Binnen de Puratos Group geloven we dat onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot een verbeterde klantervaring, verbeterde producten en innovatie, wat de bij onze producten/diensten betrokken personen (klanten, distributeurs, leveranciers en eindklanten) zal helpen. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder). Onderzoek en ontwikkeling kunnen bestaan uit het opmaken van een profiel. Alle identificatiegegevens, zoals naam, adres, etc. kunnen worden gebruikt. Het opmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dan dat deze verwerking kan leiden tot een verbeterde klantervaring, productverbetering en innovatie, wat een voordeel is voor u.
 • Puratos NV kan uw persoonsgegevens ook beheren als verwerkingsverantwoordelijke, op groepsniveau, voor wereldwijd beheer en onderzoek, gebaseerd op zijn legitieme belangen, die van de andere entiteiten van de groep en hun belanghebbenden. We geloven dat dit nodig is voor de efficiëntie, consistentie en continuïteit van de activiteiten van de Puratos Group en voor de verbetering van de klantervaring, productverbetering en innovatie, wat de bij onze producten/diensten betrokken personen zal helpen en uiteindelijk zal bijdragen tot het veiligstellen en bevorderen van de economische, commerciële en financiële belangen van de Puratos Group. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).
 • We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketing van onze producten en diensten, en de producten en diensten van andere bedrijven binnen de Puratos Group, gebaseerd op uw toestemming, in de mate waarbij u ons deze toestemming geeft.

5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens overmaken aan bedrijven die deel uitmaken van de Puratos Group, aan bedrijven die persoonlijke gegevens verwerken in onze naam (gekend als ‘verwerkers’), aan wetenschappelijke instellingen in het kader van onderzoek, aan derde partijen waar er een wettelijke verplichting is om dit te doen, aan onze commerciële partners en aan de politie of juridische autoriteiten op hun vraag indien ze het recht hebben om deze data op te vragen.

6. Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorzenden naar landen buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten. Elke doorzending zal gebaseerd zijn op passende waarborgen (adequaatheidsbesluit en/of modelbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie). Wilt u weten hoe u een kopie van de passende waarborgen kunt verkrijgen, dan kunt u met ons contact opnemen met ons op het bovenvermelde adres (zie artikel 2) of via info@puratos.be

7. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u in contact bent met ons (bv. u vraagt informatie, koopt onze producten, registreert voor onze nieuwsbrief, etc.) en tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van deze relatie.

8. Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren om volgende acties te ondernemen, in overeenkomst met de voorwaarden die bepaald zijn in de wetgeving van toepassing:

 • Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvankelijk op uw toestemming was gebaseerd.
 • Toegang vragen tot, of elke correctie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens. 
 • Bezwaar neerleggen tegen elke direct marketing en/of onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
 • De draagbaarheid opvragen van uw persoonlijke gegevens die u aan ons gecommuniceerd heeft.

U kan bepaalde van deze rechten uitvoeren via de instellingen in uw persoonlijke account bij ons (indien u over zo een persoonlijke account beschikt).

U kan al deze rechten uitvoeren door ons te contacteren op bovenstaand adres (zie artikel 2) of via info@puratos.be.

U heeft ook het recht om een klacht neer te leggen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.